Zde může být vaše reklama.

ZMĚNY V DOPRAVĚ Pozor na zóny 30! Řada olomouckých řidičů ani netuší, že existují

Pozor na zóny 30! Řada olomouckých řidičů ani netuší, že existují

foto: Michal Folta

30. 06. 2024 - 16:42

Víte, že zhruba na třetině území města Olomouce musíte jako řidiči jezdit třicítkou? A že do zón s omezením rychlosti patří i takové ulice jako Masarykova třída, 1.máje, Krapkova nebo třída Svornosti? Nevíte? Rozhodně nejste sami. Řada Olomoučanů i řidičů odjinud to ani netuší a dozví se to až v okamžiku, kdy mají platit pokutu za rychlou jízdu. Městská policie totiž v zónách často staví radary.

Důvodem neznalosti může být fakt, že radnice k zásadním změnám v dopravě nepřipravila žádnou kampaň a některé značky, které na zóny 30 upozorňují, jsou umístěny tak, že je jako řidič nemusíte vůbec vidět.

„Na Masaryčce je třicítka?“ reagoval na zjištění krajský koordinátor bezpečnosti silničního provozu Miroslav Charouz. Přitom omezení tady platí od roku 2022. Ve stejném duchu odpověděli na dotaz Hanáckého Večerníku i další lidé, kteří v okolí Masarykovy bydlí nebo pracují. A to nejsou odpůrci zklidnění dopravy ve městě, pouze se k nim informace nedostala. Radnice totiž nemá žádnou ucelenou komunikační strategii, kde by veřejnosti představila koncepci zón 30 a důvody, proč a jak je chce zavádět. Přitom experti na bezpečnost, např. z Centra dopravního výzkumu, poukazují na to, že samosprávy by s občany o takových zásadních změnách v dopravě měly dlouhodobě mluvit, aby si je komunity vzaly za své.

„Opatření vychází ze schváleného strategického dokumentu města, kterým je Plán udržitelné mobility Olomouc, k naplnění cíle zvyšovat bezpečnost dopravy pro všechny její účastníky,“ uvedl Martin Luňáček z olomouckého magistrátu. Když však do dokumentu nahlédnete, najdete tam pouze obecné proklamace typu „zvýšení dopravní a sociální bezpečnosti“. O zavádění zón 30 se nedozvíte vůbec nic.

V podobném duchu informuje radnice i veřejnost. Do tiskových zpráv o opravách komunikací (např. Krapkova, Masarykova) přidá zmínku o snížení rychlosti. Řada novinářů pak o změnách vůbec neinformuje nebo utopí informaci hluboko v textu, kam čtenáři ani nedojdou. Město ale tvrdí, že lidi informuje dostatečně – jak na svých sociálních sítích a v tiskovinách, tak prostřednictvím komisí městských částí. „To, že lidé často jezdí po paměti a nevyhledají si patřičné informace o změnách, ovlivnit nedokážeme,“ míní mluvčí radnice Radka Štědrá.

Proč spousta řidičů neví, kde v Olomouci vjíždějí do zón 30, není ale jen věcí nedostatečné komunikace města. Řada značek upozorňujících na vjezd nebo výjezd je umístěna nevhodně. Některé jsou ukryty za stromy nebo jinými dopravními prvky (vjezd a výjezd v ulici U stadionu, vjezd do Komenského z Dobrovského), další jsou umístěny přímo v křižovatce, kdy řidič musí sledovat provoz a chodce, kteří mají při jeho odbočení zelenou a značka je v tu chvíli mimo jeho zorné pole (vjezd na Masarykovu směrem k nádraží ze 17. listopadu). „Takovéto značení je naprosto špatně, nechápu, jak mohlo projít schvalovacím řízením,“ komentoval všechny výše uvedené situace dopravní expert, který se problematikou řadu let v praxi zabývá. Jeho jméno má redakce k dispozici. Pozastavil se nad tím, že řidiči nemají možnost vidět značky zóna 30 s dostatečným předstihem nebo je nevidí vůbec.

Stejně jako koordinátor bezpečnosti silničního provozu Charouz poukázal i expert na možné zmatení řidičů. Zóna 30 musí být jasně ohraničena a řidič by měl na první dobrou pochopit, že do ní vjíždí. Ulice v zóně by měly vypadat opticky stejně. Svislou dopravní značku Zóna 30 má doprovodit i značení přímo na vozovce (dobré příklady praxe najdete v nedalekém Brně), vozovka má být bez semaforů a nejlépe i značených přechodů, dodržení rychlosti může být korigováno příčnými prahy, zpomalovacími polštáři, řadou zaparkovaných aut, umístěním zeleně a dalšími bezpečnostními prvky. Přednost zprava pak funguje v zóně celoplošně. Tomu ovšem například Masarykova třída, vyjma jedné vídeňské zastávky, neodpovídá.

MÁME U NÁS 30 ZÓN!

V současné době je formou tohoto opatření realizováno na území města Olomouce, a to napříč všemi městskými částmi, cca 30 zón. Město každoročně zřizuje 3 až 4 zóny a postupně se blíží k naplnění vymezeného cíle zklidnit dopravu ve všech obytných oblastech ve městě, včetně plánovaných nových rozvojových ploch.   

ZPOMALOVÁNÍ DOPRAVY

Plošné zklidňování dopravy v městské zástavbě spočívá také ve zřizování zón s omezením nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km/h v kombinaci se zavedením přednosti zprava a s realizací fyzických zklidňovacích opatření. Jedním z hlavních argumentů pro zavedení zón 30 je bezpečnost a snížení hluku. Podle zahraničních studií je možné v plošně zklidněných oblastech očekávat snížení celkového počtu nehod až o třetinu a počtu nehod smrtelných až o 90 %. V zónách nejvyšší povolenou rychlost neruší nejbližší křižovatka, ale až dopravní značka konec zóny 30.

Další články